Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else
CODE : EDC236745
โบสถ์ เซ็นปอล
อัพเดทล่าสุด
Hongkong Airline
ราคาเริ่มต้น
32,900.00 บาท
จองทัวร์

ดาวน์โหลด
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 HX

ดูงานกวางเจาแฟร์ 3 วัน นอนกวางเจา 3 คืน /เสินเจิ้น 1 คืน สักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันน าโชค ของฮ่องกงขอพร โชคลาภ เงินทอง ฟรี!! ท าบัตรเข้างานส าหรับท่านที่เข้าดูงานครั้งแรก อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต
ดูรายละเอียด
 • ทัวร์หมู่คณะเดินทางพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ชาวไทย
 • Hongkong Airline
 • 5 วัน 4 คืน
 • 15-19 ตุลาคม 2566
 • 24
 • สถานะการจอง
  ยังไม่เต็ม
CODE : EDC236747
ชมงานกวางเจา
อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2566
(FD) AirAsia
ราคาเริ่มต้น
29,900.00 บาท
จองทัวร์

ดาวน์โหลด
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 FD

ดูงานกวางเจา แฟร์ 3 วัน วิหารเซนต์ปอล ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโน ระดับ 6 ดาว
ดูรายละเอียด
 • ทัวร์หมู่คณะเดินทางพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ชาวไทย
 • (FD) AirAsia
 • 5 วัน 4 คืน
 • 15-19 ตุลาคม 2566
 • 24
 • สถานะการจอง
  ยังไม่เต็ม
CODE : EDC236746
กวางเจาแฟร์
อัพเดทล่าสุด
Hainan Airlines
ราคาเริ่มต้น
29,900.00 บาท
จองทัวร์

ดาวน์โหลด
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 HU410

เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน แม่น้ำจูเจียง ตื่นตากับแสงสียามค่ำคืน ชมบรรยากาศริมแม่น้ำ เข้าชมงาน 3 วัน อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกรับประทาน เป็ดปักกิ่ง อร่อยเลิศ ร้านขึ้นชื่อของเมืองกวางเจา ลิ้มลองอาหารเสฉวน สูตรต้นตำรับ เผ็ดจัดจ้าน กับสุกี้เสฉวน
ดูรายละเอียด
 • ทัวร์หมู่คณะเดินทางพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ชาวไทย
 • Hainan Airlines
 • 5 วัน 3 คืน
 • 15 -19 ตุลาคม 2566
 • 24
 • สถานะการจอง
  ยังไม่เต็ม
CODE : EDC236749
โบสถ์ เซ็นปอล
อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2566
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
45,900.00 บาท
จองทัวร์

ดาวน์โหลด
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 TG ไม่ลงร้าน

เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน แม่น้ำจูเจียง ตื่นตากับแสงสียามค่ำคืน ชมบรรยากาศริมแม่น้ำ เข้าชมงาน 3 วัน อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกรับประทาน เป็ดปักกิ่ง ร้านขึ้นชื่อของเมืองกวางเจา ลิ้มลองอาหารเสฉวน สูตรต้นตำรับ เผ็ดจัดจ้าน กับสุกี้เสฉวน
ดูรายละเอียด
 • ทัวร์หมู่คณะเดินทางพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ชาวไทย
 • Thai Airways
 • 5 วัน 4 คืน
 • 14-18 ตุลาคม 2566
 • 24
 • สถานะการจอง
  ยังไม่เต็ม
CODE : EDC236748
กวางเจาแฟร์
อัพเดทล่าสุด
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
41,900.00 บาท
จองทัวร์

ดาวน์โหลด
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 134 TG668 WITH SHOP

เที่ยวบินตรง ไม่ต้องเดินทางข้ามด่าน แม่น้ำจูเจียง ตื่นตากับแสงสียามค่ำคืน ชมบรรยากาศริมแม่น้ำ เข้าชมงาน 3 วัน อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกรับประทาน เป็ดปักกิ่ง ร้านขึ้นชื่อของเมืองกวางเจา ลิ้มลองอาหารเสฉวน สูตรต้นตำรับ เผ็ดจัดจ้าน กับสุกี้เสฉวน
ดูรายละเอียด
 • ทัวร์หมู่คณะเดินทางพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ชาวไทย
 • Thai Airways
 • 5 วัน 4 คืน
 • 14-18 ตุลาคม 2566
 • 24
 • สถานะการจอง
  ยังไม่เต็ม