Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else
  1. ถูกกว่า 
    ปกติค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าโรงแรม มักจะปรับราคาสูงขึ้นในช่วงงานกวางเจาเทรดแฟร์  ที่ผ่านมามักจะพบว่าตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม จะถูกจองเต็มก่อนงานกวางเจาเทรดแฟร์หลายวัน
  2. สะดวกกว่า
    เราอำนวยความสะดวกในเรื่องการทำบัตรเข้างานให้กับท่าน และเรามีบริการรับ-ส่งท่าน ถึงงาน พร้อมมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และหัวหน้าทัวร์ท้องถิ่น บริการท่านตลอดการเดินทาง
  3. คุ้มกว่า
    ไปครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยว และดูงาน เราจะพาท่านเที่ยวเมืองกวางเจา, ฮ่องกง, มาเก๊า ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก พร้อมบริการอาหาร-รถบัส และที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. วันเสาร์ 8.30 น. - 14.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
แผนที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9