Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else

คณะทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 บินด้วยสายการบินเอมิเรตส์ บัสคันที่ 1