Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else

กวางเจาเทรแฟร์ ครั้งที่ 121 วันที่ 15-19 เมษายน 2560 บัส 1 บินสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก