Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else

พิเศษ ไปทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์กับเราท่านไม่ต้องไปขอวีซ่าเอง เรามีบริการไปยื่นขอวีซ่าให้ท่าน ค่ะ

 

 ขั้นตอนของการยื่นวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้พร้อม
 2. ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน ได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 3. รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าในวันที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า โดยจะต้องกรอกตามความจริง และครบถ้วน  สามารดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.chinaembassy.or.th
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก  เสื้อที่ใส่ต้อง เป็นชุดสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อแขนกุด ไม่อนุญาตใส่ชุดข้าราชการ, ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา
 4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. หลักฐานการจองโรงแรม  ในกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย
 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น
 7. กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ และในแบบฟอร์ม ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับด้วย
 
วิธีการทำวีซ่าจีน

ยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งจะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (รับวีซ่าภายใน 4 วันทำการ) และแบบเร่งด่วน (รับวีซ่าภายใน 2 วันทำการ) โดยจะมีขั้นตอนการยื่น ดังนี้.-

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
  แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
  แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสาร พร้อมมอบบัตรคิวให้
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด
 4. เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว
 
แบบธรรมดา
 • การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500.-บาท
 • การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500.-บาท
แบบเร่งด่วน
 • การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550.-บาท
 • การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550.-บาท
 ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)
 • ที่ตั้ง : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02-207-5888
 • เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-15.30 น.
 • เว็บไซต์ : www.visaforchina.org 


กลับสู่หน้าแรก

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. วันเสาร์ 8.30 น. - 14.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
แผนที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9