Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else

การชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงานบริษัทฯ
  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงานบริษัทฯ
  • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารให้แก่ท่าน) 
  • ชำระด้วย Bill Payment กับธนาคารชั้นนำ (เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมใบชำระ Bill Payment ให้แก่ท่าน)
  • ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ให้แก่ท่าน)

     

** บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้า โอนเงินค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ
** การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้แล้ว
** หลังจากท่านชำระเงินโปรดส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งการชำระแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการแจ้งการชำระเงินได้ที่ใบแจ้งหนี้ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่ท่านทำการจอง
** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงิน และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว

อีเมล์ : info@edcbooking.com หรือ info@edc.co.th
โทรสาร : 0-2735-2345(อัตโนมัติ Fax ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
กรุณาชำระค่าบริการผ่านทางธนาคารชื่อบริษัท "อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด" เท่านั้น
 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น. วันเสาร์ 8.30 น. - 14.00 น.
วันอาทิตย์ ปิดทำการ
แผนที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9