หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
ทัวร์กวางเจา
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ CAN TG-1/PK
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่ เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว ศูนย์ค้าส่ง
สายการบิน
Thai Airways  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
พฤษภาคม 2560 1 - 4
ราคาเริ่มต้น 27,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 28 เมษายน 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันแรก  กรุงเทพฯ กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่
08.00 น. คณะพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตูหมายเลข2เคาน์เตอร์DโดยสายการบินTHAIAIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่  TG 668
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ไทย เกาหลี  ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิดอาทิหูฉลามรังนกหอยนางรมปลาดิบสเต๊กเนื้อเป็ดไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิดพิเศษ!!!!!เครื่องดื่มไม่อั้น เช่นชาเขียวหลงจิ่งชาอวู่หลงนํ้าผลไม้เบียร์ท้องถิ่นไวน์แดงท้องถิ่นและไอศกรีมเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตลาดเป่ยจิงลู่ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่นU2,G2000,GIORDANO,BOSSINIเป็นต้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก...HAOYINGLORIAPLAZAHOTEL5*(เมืองกวางเจา)หรือเทียบเท่า***คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้ารบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมหนังสือเดินทาง+รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป+นามบัตร***
วันที่สอง เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้,น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน,โรคผิวหนังต่างๆจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภทอาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกันณจุดนัดพบ(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
    
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พิเศษ...หมูหัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราชวงศง์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจวเป็นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกันชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืนนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือและอื่นๆ ซึ่งหยกเป็นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีน ที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้านนำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่อ) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)พิเศษ...กุ้งมังกร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก...HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  กวางเจาเทรดแฟร์ ศูนย์ค้าส่ง กวางเจา กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่อ)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช็อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช็อป,รองเท้า, กระเป๋าและสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ 
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน 
 • ค่าประกันภัยทางอากาศ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่น คนละ 10 หยวน/วัน/คน 
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ  รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง

 

สำรองที่นั่ง

 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

การยกเลิก

 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี

 

เอกสารวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121
กวางเจา เทรดแฟร์ 2017

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved