หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน

  

ผู้ชำนาญการทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ เราพาผู้ประกอบการไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์มาตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 116 มีประสบการณ์พาทัวร์มาแล้วมากกว่า 1,000 คน ทั้งแบบทัวร์หมู่คณะ และ ทัวร์กลุ่มเหมาพิเศษ ทีมงานเราล้วนแล้วแต่เคยเดินทางไปร่วมงานกวางเจาเทรดแฟร์มาด้วยตนเองพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-735-0909 (ต่อ 110, 120, 130, 140)

สายด่วนโทร 083-068-1800, 084-772-0110, 086-331-3500, 084-770-0808

 

เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์   |   มารู้จักเมืองกวางเจา   |   สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา

การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน   |   เว็ปไซต์ผู้จัดงานกวางเจาเทรดแฟร์

 

 

รวมภาพประทับใจ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120-121

          

                        

                        

                        

 

  

 

 

 
โปรแกรมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - พฤศภาคม 2561
1

แสดงเพสที่ 1-3 8 รายการ จาก 8 รายการ

CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170682
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170681
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-  
 
ชื่อทัวร์ CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-
ประเภททัวร์ เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170680
ไฮไลท์ทัวร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น อิสระช็อปปิ้งห้างหลอวู่ เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 20,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-
CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-  
 
ชื่อทัวร์ CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170679
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170678
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-  
 
ชื่อทัวร์ TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170653
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์(ครั้งที่122) ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 23,900 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-
TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-  
 
ชื่อทัวร์ TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170649
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่ เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์(ครั้งที่122) ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว กวางเจาเทรดแฟร์ กวางเจา
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 23,900 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-
NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170646
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา มาเก๊า จูไห่ ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road ร้านผ้าไหม ยาบัวหิมะ ร้านหยก วัดผู่โถว กวางเจา ถนนคนเดินซางเซียจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ จูไห่ มาเก๊า องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน
สายการบิน Air Macau
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 31 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2 / BUS3
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 15 ธันวาคม 2560
NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-
1
 

 

รายละเอียดสินค้าที่จัดแสดงในงาน กวางเจาเทรดแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 122 

เฟส 1 

เริ่มวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2560   เวลา 9.30 - 18.00 น.

โลหะภัณฑ์และเครื่องมือ

1. อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ เช่น หูฟัง, สายชาร์ตมือถือ, คอมพิวเตอร์หลากหลายขนาด, โทรศัพท์บ้าน และ โทรศัพท์มือถือมากมาย

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าว,เตาอบไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องอบ เป็นต้น

3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น สินค้าเครื่องเสียง, วีดีโอ, โฮมเธียเตอร์, VCD, DVD เป็นต้น สินค้าดิจิตอลเพื่อความบันเทิงส่วนตัว MP3,MP4, กล้องดิจิตอล, ทีวี , Recorder เป็นต้น เครื่องมือสื่อสารส่วนตัว; มือถือ, เพจเจอร์, วิทยุสื่อสาร เป็นต้น

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  เครื่องจับสัญญาณกันขโมย, , เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า, เครื่องสแกนรหัสสินค้า เป็นต้น

ยานยนต์และอะไหล่ยนต์

1. จักรยานไฟฟ้า ,  สกู้ตเตอร์ และอะไหล่

2. มอเตอร์ไซด์ และอะไหล่

3. ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ เช่น พวกท่อยนต์, พวงมาลัยและผ้าเบรก ตัวถังยนต์และอะไหล่, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

4. ยานยนต์ และอุปกรณ์ประดับยนต์อื่นๆ

โลหะภัณฑ์และเครื่องมือ

1. เครื่องมือ เช่น ครื่องมือวัด, กุญแจ , คีม, เครื่องบดอัด, เครื่องตัด,เครื่องมือช่าง, เครื่องมือระบบไฟฟ้า เป็นต้น

2. โลหะภัณฑ์ เช่น เครื่องกลึง , อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ตัดเหล็ก เป็นต้น 

เครื่องจักรกล

1. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก เช่น เครื่องจักรกลไฟฟ้า, กล้องจุลทัศน์, เครื่องมือแพทย์, เครื่องถ่ายภาพ เป็นต้น

2. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น เครื่องผลิตพลาสติก, เครื่องทอขนาดใหญ่, เครื่องจักรกลผลิตยา

3. เครื่องจักรก่อสร้าง เช่น รถขุดเจอะ, รถเครน, รถปูนผสมคอนกรีต, เครื่องกลที่ใช้ในเหมืองแร่ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง

1. วัสดุตกแต่ง เช่น เครื่องตกแต่งพนัง เพดาน, สารเคลือบกันคราบ, วัสดุยึดติดเพื่อเพดานและพนังชนิดพิเศษ เป็นต้น 

2. วัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุพื้นฐานทั่วไป, แท่งเหล็กก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง, ปูนซีเมนต์ก่อสร้าง เป็นต้น

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

1. ระบบควบคุมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น  ระบบควบคุมแสงสว่างบริเวณบ้านและที่ทำงาน เป็นต้น

2. อุปกรณ์สร้างแสงสว่างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟฟลูออเลนส์เซนต์, หลอดประหยัดไฟ เป็นต้น

เคมีภัณฑ์ต่างๆ

เช่น อาทิเช่น  สารตั้งต้น , แร่ธาตุและสารประกอบต่างๆที่ในวงการอุตสาหกรรม


 

เฟส 2 

เริ่มวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 - 18.00 น.

ของขวัญ-ของฝาก

1. นาฬิกาและแว่นตา เช่น  นาฬิกาข้อมือ, นาฬิกาแฟชั่น, แว่นตากันแดด, แว่นตาแฟชั่นต่างๆ 

2. ของเล่นเด็ก เช่น หุ่นยนต์, ตัวต่อจิ๊กซอว์ รวมถึง ของเล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กด้วย

3. ของขวัญและของมีค่า เช่น อัญมณีต่างๆ, สร้อยข้อมือ , สร้อยคอ 

4. ของพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นต้น

5. ของขวัญตามเทศกาล เช่น ของตกแต่งบ้านตามเทศกาลต่างๆ, ของขวัญตามเทศกาล

สินค้าอุปโภค-บริโภค

1. เครื่องครัวและของใช้ภายในบ้าน เช่น กระทะ , จานชาม , ผลิตภัณฑ์แสตนเลส,ชุดเครื่องครัวครบเซ็ท, กล่องใส่ของใช้ในบ้าน

2. ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว , ผลิตภัณฑ์บำรุงเล็บ , เซรั่มบำรุงเส้นผม เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ เช่น สบู, ยาสีฟัน, แชมพู, ครีมอาบน้ำ, น้ำมันนวดผิว, บาร์ทออย เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต่างๆที่ใช้ภายในครัวเรือน

5. ของใช้ภายในบ้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น, ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว, ร่มกันฝน, ถุงผ้าใส่ของ เป็นต้น

อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

1. ของประดับตกแต่งบ้าน เช่น เทียน, ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

2. ของประดับสวน เช่น ดอกไม้แห้ง, หิน, รูปปั้น เป็นต้น

3. งานศิลปะจากเซรามิกส์ 

4. เครื่องแก้ว ต่างๆ

5. ของขวัญที่ทำจากมือ เช่น งานแกะสลักไม้, งานกระจก เป็นต้น

6. ผลิตภัณฑ์จากหินและเหล็ก เช่น รุปแกะสลักจากหิน

7. เฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบ หลากสไตล์


 

เฟส 3 

เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 - 18.00 น.

รองเท้าและเครื่องประดับ

1. รองเท้าแฟชั่น ทั้งชาย-หญิง 

2. รองเท้าเด็ก ทั้งแบบหุ้มส้นและแบบเปิดส้น ปลอดภัย ใส่สบาย

3. รองเท้าอื่นๆ เช่น รองเท้าบู๊ท, รองเท้าสเก็ต เป็นต้น

4. รองเท้ากีฬา 

สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

1. เสื้อผ้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง  และเสื้อผ้าเด็กจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

2. ชุดชั้นใน,ชุดนอน และชุดว่ายน้ำและชุดกีฬา 

3. เครื่องหนังและขนสัตว์คุณภาพดี

4. ชุดเครื่องนอน และ เครื่องตกแต่งบ้านในหลากหลายรูปแบบ

5. สิ่งทอและผ้า เช่น ผ้าโพลิเอสเตอร์,ผ้าฝ้าย,ผ้าลินิน,ผ้าไหม เป็นต้น

7. พรมรองพื้นและแขวนผนัง สินค้าทอเครื่องและทอมือ

8. เครื่องประดับอื่นๆ เช่น หมวก,ผ้าพันคอ,ถุงมือ เป็นต้น

ยารักษาโรค, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือเพื่อสุขภาพ

1. ยารักษาโรคและสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน, สมุนไพรจีนในตำนาน, เครื่องบริการกล้ามเนื้อ เป็นต้น

2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยฟัง, เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

วัสดุสำนักงาน และสินค้าเพื่อการนันทนาการอื่นๆ

1. วัสดุสำนักงาน เช่นปากกาเน้นข้อความ ,กระดาษโน๊ต, ที่เย็บกระดาษ , กล่อง , กระเป๋า เป็นต้น

2. สินค้าเพื่อนันทนาการ เช่น เตาบาร์บีคิว, หมอนเป่าลม, เต๊นต์ออกค่าย, กระเป๋าปิกนิก เป็นต้น

อาหาร

มีทุกแบบ ทุกสไตล์ ทั้งอาหารตะวันตก ตะวันออก อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป หรือแม้กระทั่งอาหารท้องถิ่นพื้นบ้าน


 

งานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย พื้นที่จัดงานกว่า 1.18 ล้านตารางเมตร,
การแสดงสินค้ากว่า 58,700 บู๊ท มูลค่าทางการค้ากว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลล่าร์ฯ

 


  

ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการชาวไทย ทุกท่าน ที่เดินทางไปทัวร์ดูงาน กวางเจา เทรดแฟร์ กับ CantonFairHoliday.Com

 


 

มั่นใจเมื่อไปทัวร์ดูงาน กวางเจา เทรดแฟร์ กับ CantonFairHoliday.Com

เราพาผู้ประกอบการไปทัวร์ดูงาน กวางเจา เทรดแฟร์ มาตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106
ประสบการณ์พาผู้ประกอบการเดินทางไปดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วมากกว่า 1,000 คน
ทีมงานมีประสบการณ์ทั้งทัวร์รูปแบบทัวร์ร่วมหมูํ่คณะ และทัวร์กลุ่มเหมาพิเศษ
ทีมงานเราล้วนแล้วแต่เคยเดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาด้วยตนเอง พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ ปี พ.ศ. 2551(เลขที่ 11/05594)
หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) องค์กรท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
หนึ่งในสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) สมาคมด้านการบินที่มีชื่อเสียงของโลก
เรานำเสนอโปรแกรมทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์ ไว้ให้ท่านเลือก หย่างหลากหลาย
เว็บไซต์ CantonFairHoliday.Com จัดทำขึ้นมาสำหรับนำเสนอทัวร์ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ โดยเฉพาะ ไม่มีทัวร์อื่นปะปนให้ท่านสับสน

 

 
 
  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved